آدرس دورنسی

دفتر تهران

بازار بزرگ تهران، مجتمع پارسیان
ورودی ۵،طبقه منفی ۳-، پلاک ۷/۹۵

تلفن:  ۵۵۵۷۵۵۹۲ ۰۲۱
پشتیبانی فروش:  ۰۹۳۵۵۵۵۵۴۱۰
ایمیل:  info@dorenssi.com

کارخانه

اسلامشهر
شهرک صنعتی

مدیریت:  ۰۹۱۲۳۹۰۴۳۸۱
ایمیل:  ceo@dorenssi.com

برای همکاری بلندمدت با ما در تماس باشید..

ما دوست داریم صحبت های شما را بشنویم، هرگونه سوالی دارید بیان کنید.